Prof.Dr.Hüseyin Okutan'ın Çeşitli Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makale, Teknik Not, Vaka Takdimi ve Bildirileri

Prof. Dr. Hüseyin OKUTAN

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 • Ö Oto, H Okutan, K Kutluk, H Çatalyürek, E Silistreli, N Sarıosmanoğlu, E Hazan, A Kargı. Strok ve Miksoma. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 1998;6:493-497. [ISSN: 1301-5680]
 • A Öcal, E İbrişim, T Yavuz, S Bilgin, H Okutan, M Erdinç, A Kutsal. The use of preoperative prostacycline for the treatment of right ventricular failure and acute pulmonary hypertension which can be s
 • H Okutan, Ö Oto, B Uğurlu, N Ünal, Ü Açıkel, E Hazan. Aort kapak replasmanı sonrası sol ventrikül kitle değişikliklerinin küçük çaplı St.Jude ve Carbomedics protezlerinde karşılaştırılması. Göğüs, Kal
 • H Okutan, T Yavuz, V Ulusan, C Tenekeci, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. Açık kalp cerrahisi sonrasında yaşlı hastalarda yeni bir sternum kapama tekniği ile ilgili deneyimler. Geriatri Dergisi. 2001;4:55
 • H Okutan, T Yavuz, O Kınay, H Düver, V Ulusan, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. Yaşlı Hastalarda Açık Kalp Cerrahisi Sonuçları. Geriatri Dergisi 2001;4:146-151. [ISSN: 1301-921X]
 • H Okutan, A Kutsal. Açık kalp ameliyatı geçiren yaşlı hastalarda ameliyat sonrası yoğun bakım -Derleme-. Geriatri Dergisi 2001;43:120-126. [ISSN: 1301-921X / Dizin: Türk Tıp Dizini]
 • H Okutan, T Yavuz, E Eroğlu,E Özkara, A Öcal, E İbrişim, A Kargı, A Kutsal. 4 farklı cins sütür materyalinin (polypropylene, ti-cron, gore-tex, ipek) rat aortasındaki doku reaktivitesinin deneysel ola
 • H Okutan, T Yavuz, O Peker, C Tenekeci, H Düver, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. Kliniğimizde Ameliyat Olan Hastalarda Euroscore (European System For Cardiac Operative Risk Evaluation) Risk Skorlama Sist
 • T Yavuz, A Yeşildağ, H Okutan, O Peker, H Düver, A Öcal, E İbrişim, UK Gülsoy, A Kutsal. Geriatrik hastalarda safenektomi öncesi Doppler ultrasonografi' nin önemi. Geriatri Dergisi. 2002;5:132-134. [I
 • H Okutan, E Eroğlu, N Karahan, A Aydın, B Tunç, Ö Çandır, A Kutsal. Farklı Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparinlerin (Dalteparin,Nadroparine, Enoxaparin) Ve Standart Heparinin Rat Venöz Trombozis Modelin
 • H Okutan, A Kutsal. Yaşlı Popülasyonda Alt Ekstremite Ödem Nedenleri -Derleme- Geriatri Dergisi. 2004; 7: 111-116. [ISSN: 1301-921X / Dizin: Türk Tıp Dizini]
 • İ Kiriş, H Okutan, Savaş Ç, Yönden Z, Delibaş N. Deneysel Aortik İskemi-Reperfüzyon Modelinde Renal Hasara Gadolinyum Klorürün Etkisi. Damar Cerrahisi Dergisi. 2005;2:13-18. [ISSN: 1301-1839]
 • İlker Kiriş, Şenol Gülmen, İlker Tekin, H Okutan. Diabetes mellitusun koroner arter bypass cerrahisinde erken dönem morbidite ve mortaliteye etkisi. SDÜ Tıp Fak Dergisi.2006:13;16-21.[ISSN:1300-7116]
 • İ Kiriş, H Okutan, O Peker, T Yavuz, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. Carbomedics ve On-X marka bileaflet mekanik kalp kapaklarının hemodinamik performanslarının mitral pozisyonda karşılaştırılması. Türk
 • R O Peker, H Okutan, E İbrişim. Miyokard infarktüsü sonrası gelişen ventriküler septal defektin cerrahi tedavisi. Türkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007;3:24-30. [ISSN: 1305-3876 / Dizin: Türk Tıp Diz
 • Murat Karabiga, İlker Kiriş, Nigar Yılmaz, İrfan Altuntaş, Nermin Karahan, H Okutan. Aprotinin Deneysel iskemi-Reperfüzyon modelinde böbreh hasarına etkisi. Damar Cerrahisi Dergisi. 2007;16:9-18. [ISS
 • Gülmen Ş, Kiriş İ, Nasir S, Aydin A, Okutan H Açık Kalp Cerrahisi Sonrası Sternal Yara Enfenksiyonlarında VAC (Vacuum – Assisted Closure) Uygulaması. Derleme. Türkiye Klinikleri Cardiovasc Sci 2009; (
 • İ Kiriş, İTekin, A Özden, H Vural, A Yeşildağ, Burcu Şirin, H Okutan, E İbrişim. Koroner arter bypass cerrahisi yapılan hastalarda serum Leptin Düzeyleri, Metabolik sendrom ve karotis arterlerde erken

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 • B Uğurlu, Ö Oto, H Okutan, K Kutluk, E Silistreli, N Sarıosmanoğlu, E Hazan, A Kargı. Stroke and Myxoma. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2000; 8:130-133. [ISSN: 0218-4923 / Dizin: Index Medicus]
 • H Okutan, C Savas, N Delibas. The Antioxidant Effect of Melatonin in Lung Injury after Aortic Occlusion-Reperfusion. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery 2004; 3: 519-522. [ISSN: 1569-9293]

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALE

 • IF Ozguner, BI Buyukyavuz, C Savas, MS Yavuz, H Okutan. Clinical Experience of Removing Aerodigestive Tract Foreign Bodies with Rigid Endoscopy in Children. Ped Emergency Care. 2004; 20: 671-673. [ISS
 • H Okutan, C Savas, İF Özgüner, Z Yöndem, Ç Eren, N Delibas. Lung Injury after Aortic Occlusion-Reperfusion in Rats: The Role of Gadolinium Chloride. Tohoku J. Exp. Med. 2004; 203: 267-273. [ISSN: 0040
 • H Okutan, G Aydın, N Ozcelik. Protective Role of Melatonin in Ochratoxin A Toxicity In Rat Heart And Lung. J. Appl. Toxicol. 2004; 24: 505-512. [ISSN: 0260-437X / Dizin: SCI-expanded]
 • H Okutan, N Ozcelik, H.R. Yilmaz, E Uz. Effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on lipid peroxidation and antioxidant enzymes in diabetic rat heart. Clinical Biochemistry 2005; 38: 191-196. [IS
 • H Okutan, S Savas, B Baykal, C Savas, I Büyükyavuz, U Gülsoy. Diameter Of The Infrarenal Abdominal Aorta In Children With Cerebral Palsy. Annals of Vascular Surgery 2005; 19: 1-4. [ISSN: 0890/5096 Diz
 • Cicek E, Aydin G, Akdogan M, H Okutan. Effects Of Chronic Ingestion Of Sodium Fluoride On Myocardium In Second Generation Of Rats. Human Experimental Toxicology 2005; 24: 79-87. [ISSN: 0960-3271 Dizin
 • H Okutan, C Tenekeci, A Kutsal. The Reinforced Sternal Closure System® Is Reliable To Use In Elderly Patients. Journal of Cardiac Surgery. 2005; 20: 271-273. [ISSN: 08860440 / Dizin: SCI-expanded]
 • Kiris I, Tekin I, Yesildag A, Vural H, Oyar O, Sirin B, H Okutan, Ibrisim E. Inverse relationship between adiponectin levels and subclinical carotid atherosclerosis in patients undergoing coronary art
 • Kiris I, Okutan H, Savas C, Yonden Z, Delibas N. Gadolinium chloride attenuates aortic occlusion-reperfusion-induced myocardial injury in rats.Saudi Med J. 2007;28:347-52.[ISSN: 0379-5284 / Dizin: SCI
 • H Okutan, I Kiris, AK Adiloglu, C Savas, N Kapucuoğlu, I Altuntas, O Akturk. The effect of nomega-nitro-L: -arginine methyl ester and L: -arginine on lung injury induced by abdominal aortic occlusion-
 • I Kiris, S Kapan, A Kılbaş, Nigar Yılmaz, İ Altuntaş, N Karahan, H Okutan. The protective effect of Erythropoietin on renal injury induced by abdominal aortic-ischemia-reperfusion in rats. J Surg Rese
 • Gulmen S, Kiris I, Peker O, Yavuz T, Okutan H, Kuralay E, Ocal A. Koroner arter bypass cerrahisinde posterior perikardiyotomi uygulamasının ameliyat sonrası ritm sorunları üzerine etkisi Göğüs, Kalp v
 • Gulmen S, Kiris I, Peker O, Koçyiğit A, Okutan H, Kuralay E, Ocal A. Açık kalp cerrahisinde santral venöz kateterizasyon: İnternal juguler ven ya da supraklaviküler subklaviyen ven yaklaşım? Göğüs, Ka

SCI, SSCI VE AHCI DIŞINDAKİ İNDEKS VE ÖZLER TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYIN

 • O Kınay, M Özaydın, H Okutan, H Kahraman, C Nazlı, A Altınbaş, O Ergene. Knotting of Intracardiac Flow-Directed Ballon Catheter: A Non-Surgical Tecnique for Removal. International Journal of Angiology
 • H Okutan, T Yavuz, S Bilgin, H Düver, A Kutsal. Congenital cleft of the anterior Tricuspid leaflet in an adolescent. Asian Cardiovasc Thorac Ann 2002; 10:262-263. [ISSN: 0218-4923 / Dizin: Index Medic

SCI, SSCI VE AHCI TARAFINDAN TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYIN

 • A Kutsal, S Tansal, H Okutan, İ Tuncer. Primary malignant mesenchymoma of the heart. Eur J Cardio Thorac Surg 2002; 21(1):124-126. [ISSN: 1010-7940 / Dizin: SCI-expanded]
 • H Okutan, A Kutsal. Subaortic Membrane in An Adult Patient With Coronary Artery Disease. Saudi Medical Journal. 2005; 26: 447-449. [ISSN: 0379-5284 / Dizin: SCI-expanded]
 • İ Kiriş, Gülmen Ş, S Yılmaz, H Okutan. Management of Concomitant Coronary and Bilateral Carotid Artery Disease: A Case Report. Journal of Cardiac Surgery. 2007; 22: 149-151. [ISSN: 08860440 / Dizin: S
 • H Okutan. An Arterial And Venous Graft Holder For Coronary Artery Bypass Grafting. Ann Thorac Surg. 2008;86:317-319. [ISSN: 0003-4975/ Dizin: SCI-expanded]
 • Kiris I, Okutan H, Peker T, Aslan SM, Sahin M, Bircan S. Mitral valve replacement in a patient with idiopathic hypereosinophilic syndrome and pulmonary arterial hypertension. J Card Surg. 2009;24(1):8

HAKEMLİ DERGİDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYIN

 • Ö Oto, E Hazan, Ü Açıkel, B Uğurlu, H Çatalyürek, K Metin, H Okutan. Diyafragma Eventrasyonu. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi. 1996;10:28-32.
 • E. Hazan, H Çatalyürek, H Okutan, Ü Açıkel, N Sarıosmanoğlu, E Silistreli, N Ünal, A Akçoral, Ö Oto. Macleod Sendromu: Olgu sunumu. Heybeliada Tıp Bülteni. 1997;3:103-106. [ISSN: 1300-8870]
 • Ö Oto, E Hazan, H Okutan, N Olgun, KM Uysal, A Kargı, R Çetingöz, H Çatalyürek, E Silistreli. Torakal Ekstraosseöz Ewing Sarkomunda Cerrahi Yaklaşım. Heybeliada Tıp Bülteni. 1997;3 (1):13-17. [ISSN: 1
 • O Oto, E Hazan, H Okutan, N Olgun, KM Uysal, A Kargı, R Çetingöz, H Çatalyürek, E Silistreli, H Kazaz. Multidisciplinary approach to the thoracic extraosseous Ewing's sarcoma. Journal of BUON 1997; 3:
 • Ö Oto, Ü Açıkel, E Hazan, H Çatalyürek, N Sarıosmanoğlu, E Silistreli, F Maltepe, H Hepağuşlar, A Akçoral, A Kargı, K Metin, Ö Karabay, M Ertürk, H Okutan, A Turan, C Narin, A Örer, N Özelsancak, H Ka
 • Ö Oto, H Çatalyürek, H Okutan, E Tüzün, E Hazan, Ü Açıkel, N Sarıosmanoğlu, E Silistreli. Behçet Hastalığında Femoral Psödoanevrizma. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 1999;7:48-51. [ISSN: 1301-
 • H Okutan, ES Uçan, E Silistreli, Ö Oto. Yetişkin Morgagni Hernisinde Transtorasik yaklaşım. Toraks Dergisi. 2000;1:79-81. [ISSN: 1302-7808]
 • E İbrişim, A Öcal, T Yavuz, H Okutan, C Nazlı, A Kutsal. Lutembacher sendromlu bir olgunun cerrahi tedavisi. Türk Girişimsel Kardiyoloji Dergisi. 2000;4:183-185. [ISSN: 1301-7799]
 • H Okutan, İ Kiriş. Literatürden Seçilmiş Özetler. Geriatri 2001;4;84-85. [ISSN: 1301-921X / Dizin: Türk Tıp Dizini]
 • H Okutan, T Yavuz, A Sarı, A Kutsal. Olgu sunumu: İntratorasik dev nörofibroma. Türkiye Klinikleri Kalp-Damar Cerrahisi Dergisi.2002;3:115-117. [ISSN: 1302-8030]
 • H Hepağuşlar, S Bayar, H Okutan, Ü Açıkel, Z Elar. Akciğer hava kisti olgusunda anestezik yaklaşım. GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg. 2003;9:89-93.
 • H Okutan, O Peker, T Yavuz, İ Kiriş, N Karahan, A Öcal, E İbrişim. Olgu Sunumu: Kosta Yerleşimli Osteokondrom. T Klin Tıp Bilimleri. 2003;23:242-244. [ISSN: 1300-0292]
 • T Yavuz, H Okutan, O Peker, A Doğan, H Düver, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. Cerrahi revaskülarize edilen dual LAD'li bir olgu. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Dergisi.2003,4(1):46-49. [ISSN: 13
 • AK Adiloglu, A Ayata, C Şirin, C Yöndem, H Okutan. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Hastane Kaynaklı Ralstonıa Pıckettıı Septisemisi: Bir Olgu Sunumu. Mikrobiyoloji Bülteni. 2004; 38: 257-260. [ISSN:
 • H Okutan, AK Adiloğlu, M Özaydın, O Peker. Combination of medical and surgical therapy In the management of brucella endocarditis: a case report. SDÜ Tıp Fak Dergisi. 2005:12;46-48.[ISSN:1300-7116]
 • H. Okutan. Koroner bypass ameliyatı için arteriyel ve venöz greft tutucusu.Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Dergisi. 2007;15 (4)7:324-327. [ISSN: 1301-5680]
 • İ Kiriş, Ş Gülmen, E Doğan, H Okutan. Karotis Endarterektomi sırasında ‘Y' şeklinde patchplasti yapılan ve atipik yerleşimli hipoglossus sinirine cerrahi travmanın önlendiği bir olgu. Pam Tıp Derg 200
 • İ Kiriş, İ Tekin, BG Ceylan, H Okutan. Koroner ve bilateral karotis arter hastalığı ve renal fonksiyon bozukluğu olan hastaya yaklaşım. Pam Tıp Derg 2009;2:91-94. [ISSN: 1305-0865]

ULUSAL TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 • E Hazan, Ö Karabay, B Uğurlu, H Okutan, N Sarıosmanoğlu, H Çatalyürek, Ü Açıkel, Ö Oto. Farklı INR seviyeleri ile antikuagulasyonun bileaflet mitral protez kapaklı olgularda postoperatif izlem üzerine
 • Oto Ö, Açıkel Ü, Hazan E, Silistreli E, Çatalyürek H, Sarıosmanoğlu N, Kazaz H, Karabay Ö, Ertürk M, Okutan H, Turan A, Güven H, Tunçok Y. Çocuklukta Kalp ve Akciğer Transplantasyonu sonrasında karşıl
 • Oto Ö, Açıkel Ü, Hazan E, Çatalyürek H, Sarıosmanoğlu N, Silistreli E, Maltepe F, Oto Ö, Okutan H, Kutluk K, Açıkel Ü, Hazan E, Çatalyürek H, Silistreli E, Kargı A, Güneri S, Seyithanoğlu Y, Ergene O.
 • Ö Oto, Ü Açıkel, E Hazan, H Çatalyürek, N Sarıosmanoğlu, E Silistreli, F Maltepe, H Hepağuşlar, A Akçoral, A Kargı, K Metin, Ö Karabay, M Ertürk, H Okutan, A Turan, C Narin, A Örer, N Özelsancak, H Ka
 • Ö Oto, Ü Açıkel, E Hazan, E Silistreli, H Çatalyürek, N Sarıosmanoğlu, H Kazaz, Ö Karabay, M Ertürk, H Okutan, A Turan, H Güven, Y Tunçok. Çocuklukta Kalp ve Akciğer Transplantasyonu sonrasında karşıl
 • Ö Oto, H Okutan, K Kutluk, Ü Açıkel, E Hazan, H Çatalyürek, E Silistreli, A Kargı, S Güneri, Y Seyithanoğlu, O Ergene. Geçici İskemik Ataklarda Sol Atriyal Miksoma Araştırılmalı mı ? 5. Ulusal Göğüs,
 • H Hepağuşlar, S Bayar, H Okutan, Ü Açıkel, Z Elar.Akciğer dev hava kisti cerrahisinde anestezik yaklaşım. XXXIII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi,VII. Yoğun Bakım Kongresi, VII. Göğüs, Kal
 • H Okutan, Ö Oto, N Ünal, B Uğurlu, Ü Açıkel, E Hazan. Küçük çaplı mekanik aort kapaklarında hemodinamik ölçümler ve Postoperatif orta dönem sol ventrikül kitlesi üzerine etkileri. VI. Ulusal Göğüs Kal
 • H Okutan, T Yavuz, A Sarı, A Öcal, E İbrişim. İntratorasik Dev Nörofibroma. XIV. Ulusal Kanser Kongresi. 30 Nisan-04 Mayıs 2001, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı sayfa no:210.
 • A Kutsal, S Tansal, M Metin, H Okutan, İ Tuncer. Primer Malign Mezenkimoma. XIV. Ulusal Kanser Kongresi. 30 Nisan-04 Mayıs 2001, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı sayfa no:209.
 • A Kutsal, S Tansal, M Metin, H Okutan, İ Tuncer. Primer Malign Mezenkimoma. XIV. Ulusal Kanser Kongresi. 30 Nisan-04 Mayıs 2001, İstanbul. Bildiri Özetleri Kitabı sayfa no:209.
 • T Yavuz, C Atalay, O Kınay, H Okutan, Y Beşoğul, AR Çora, A Öcal, E İbrişim. Kutsal A. Vitamin C nin kardiyopulmoner bypass sırasında antiinflamatuar etkisi. XVII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. 13-16 E
 • T Yavuz, H Okutan, Ö Çandır, C Tenekeci, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. Brakiosefalik vene invaze malign timomalı bir olgu: olgu sunumu. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerreahisi Günleri. 19-23 Ekim 2
 • H Okutan, T Yavuz, E Eroğlu,E Özkara, A Öcal, E İbrişim, A Kargı, A Kutsal. 4 farklı cins sütür materyalinin (polypropylene, ti-cron, gore-tex, ipek) rat aortasındaki doku reaktivitesinin deneysel ola
 • Yavuz T, , Okutan H, Çandır Ö, Tenekeci C, Öcal A, İbrişim E. Kutsal A. Brakiosefalik vene invaze malign timomalı bir olgu: olgu sunumu. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerreahisi Günleri. 19-23 Ekim
 • Okutan H, Yavuz T, Sarı A, Öcal A, İbrişim E, Kutsal A. İntratorasik Dev Nörofibroma. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerreahisi Günleri. 19-23 Ekim 2001. Diyarbakır. Bildiri Özetleri Kitabı sayfa no
 • Okutan H, Sarıosmanoğlu N, Uğurlu B, Oto Ö, Ünal N, , Açıkel Ü, Hazan E. Küçük çaplı mekanik aort kapaklarında hemodinamik ölçümler ve Postoperatif orta dönem sol ventrikül kitlesi üzerine etkileri. 1
 • Okutan H, Yavuz T, Ulusan V, Tenekeci C, Öcal A, İbrişim E, Kutsal A. Açık kalp cerrahisi sonrasında yaşlı hastalarda yeni bir sternum kapama tekniği ile ilgili deneyimler. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp
 • Kutsal A, Tansal S, Metin M, Okutan H, Tuncer İ. Primer Malign Mezenkimoma. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerreahisi Günleri. 19-23 Ekim 2001. Diyarbakır. Bildiri Özetleri Kitabı sayfa no:39.
 • O Kınay, M Özaydın, H Okutan, H Kahraman, C Nazlı, A Altınbaş, O Ergene. Düğümlenmiş Swan-Ganz kateterinin cerrahi teknik kullanılmadan çıkartılması. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri
 • T Yavuz, H Okutan, C Nazlı, O Kınay, C Tenekeci, E İbrişim , A Öcal, A Kutsal. Dev östakian valvli bir olgu. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri. 19-23 Ekim 2001. Diyarbakır. Bildiri Öz
 • T Yavuz, H Okutan, A Çora, E İbrişim, A Öcal, A Kutsal. Hiperhomosisteinemili Kleinfelter sendromlu bir olguda gelişen erken periferik ateroskleroz. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri.
 • T Yavuz, H Okutan, C Nazlı, O Kınay, C Ağalar, H Düver, E İbrişim, A Öcal, G Yaylı, A Kutsal. Mitral darlıklı bir olguda gelişen seronegatif Brucella endokarditinin tedavisi: olgu sunumu. 1. Dicle Ulu
 • H Okutan, T Yavuz, A Çora, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. Aort kapak replasmanı sonrası sağ atriyal trombüsü taklıit eden spanç olgusu. 1. Dicle Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Günleri. 19-23 Ekim 200
 • Yavuz T, Okutan H, Nazlı C, Kınay O, Tenekeci C, İbrişim E , Öcal A, Kutsal A. Dev Okutan H, Yavuz T, Bilgin S, Düver H, Öcal A , İbrişim E , Öcal A, Kutsal A. Triküspit anteriyor leafletinde konjenit
 • Yavuz T, Okutan H, Peker O, Düver H, , Öcal A, İbrişim E, Kutsal A. Trakeaya fistülize subclavian arter pseudoanevrizmasına neden olan Behçet hastalıklı bir olgu. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi.
 • Kutsal A, Yavuz T, Okutan H, Peker O, Tenekeci C, Öcal A, İbrişim E. Yetersiz endovasküler girişimli renal arter stenozlu olguda alternatif yöntem; Cerrahi tedavi. XI. Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi
 • Yavuz T, Altıntaş İ, Ulusan V, Okutan H, Peker O, Kılınç İ, Çora A, Öcal A, İbrişim E, Delibaş N, Kutsal A. C vitamini veriliş yolunun endojen antioksidan enzim sistemine etkisi. XVIII. Ulusal Kardiyo
 • Yavuz T, Altıntaş İ, Okutan H, Peker O, Tenekeci C, Kılınç İ, Ulusan V, Öcal A, İbrişim E, Delibaş N, Kutsal A. Micronize Flavonoid fraksiyonu (Daflon) açık kalp cerrahisinde oluşan reperfüzyon hasarı
 • H Okutan, T Yavuz, O Peker, H Düver, A Öcal, E İbrişim, T Sezer, A Kutsal. Kalıcı hemodiyaliz kateteri için yeni bir uygulama tekniği ile ilgili erken dönem sonuçlar. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
 • H Okutan, T Yavuz, O Peker, C Tenekeci, H Düver, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. Kliniğimizde ameliyat olan hastalarda Euroscore (European system for cardiac operative risk evaluation) risk skorlama sist
 • H Okutan, T Yavuz, E Eroğlu,E Özkara, A Öcal, E İbrişim, A Kargı, A Kutsal. 4 farklı cins sütür materyalinin (polypropylene, ti-cron, gore-tex, ipek) rat aortasındaki doku reaktivitesinin deneysel ola
 • H Okutan, O Peker, T Yavuz, C Tenekeci, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. Yaşlı hastalarda yeni bir sternum kapama tekniğinin (Reinforced sternal closure system) konvansiyonel yöntemle karşılaştırılması. T
 • H Okutan, O Peker, T Yavuz, C Tenekeci, İ Kiriş, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. Akut arter tıkanıklıklarında tedavi ve progres (59 olgu nedeniyle). Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi
 • H Okutan, T Yavuz, O Kınay, H Düver, V Ulusan, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. Yaşlı hastalarda açık kalp cerrahisi sonuçları. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi. 23-27 Ekim 2002, Ant
 • H Okutan, T Yavuz, O Peker, H Düver, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. Şevket Demirel Kalp Merkezi: Yeni bir kalp merkezinin 2.5 yıllık cerrahi sonuçları. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kong
 • H Okutan, T Yavuz, V Ulusan, C Tenekeci, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. Açık kalp cerrahisi sonrası yaşlı hastalarda yeni bir sternum kapama tekniği ile ilgili deneyimler. Türk Kalp Damar Cerrahisi Dern
 • H Okutan, T Yavuz, S Bilgin, H Düver, A Öcal, E İbrişim, A Öcal, A Kutsal. Triküspit anteriyor leafletinde konjenital kleft ile birlikte olan şiddetli triküspit yetmezliği. Türk Kalp Damar Cerrahisi D
 • H Okutan, T Yavuz, O Peker, İ Kiriş, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. Yetişkin bir hastada koroner arter hastalığı ile birlikte bulunan subaortik membran olgusu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulu
 • O Peker, T Yavuz, H Okutan, C Nazlı, İ Tekin, A Öcal, E İbrişim. Brescia-Cimino ve radiyosefalik tip arteriovenöz fistüllerin kardiyak hemodinami üzerine etkileri. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VI
 • T Yavuz, İ Altıntaş, V Ulusan, H Okutan, O Peker, İ Kılınç, A Çora, A Öcal, E İbrişim, N Delibaş, A Kutsal. C vitamini veriliş yolunun endojen antioksidan enzim sistemine etkisi. XVIII. Ulusal Kardiyo
 • T Yavuz, İ Altıntaş, H Okutan, O Peker, İ Kılınç, Y Beşoğul, H Düver, B Tünerir, A Öcal, E İbrişim, N Delibaş, A Kutsal, R Aslan. Rutin kullanılan safen ven greft saklama solüsyonlarının endotel hasar
 • T Yavuz, S Aydın, H Okutan, O Kınay, O Peker, C Nazlı, M Özaydın, B Öztürk, D Odabaşı, A Öcal, E İbrişim, A Altınbaş, E Ergene, A Kutsal. PTCA ve CABG ‘in Yaşam kalitesi üzerine etkilerinin karşılaştı
 • T Yavuz, H Okutan, O Peker, İ Altuntaş, C Tenekeci, İ Kılınç, V Ulusan, A Öcal, E İbrişim, N Delibaş, A Kutsal. Micronize Flavonoid Fraksiyonu (Daflon) açık kalp cerrahisinde oluşan reperfüzyon hasarı
 • T Yavuz, A Kutsal, O Peker, H Okutan, C Tenekeci, A Doğan, A Öcal, E İbrişim. Digital konjenital arteriovenöz malformasyonlu bir olgu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi. 23-27 Eki
 • A Kutsal, T Yavuz, H Okutan, O Peker, C Tenekeci, A Öcal, E İbrişim. Yetersiz endovasküler girişimli renal arter stenozlu olguda alternatif yöntem; Cerrahi tedavi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VI
 • T Yavuz, H Okutan, O Peker, H Düver, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. Trakeaya fistülize subclavian arter pseudoanevrizmasına neden olan Behçet hastalıklı bir olgu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII.
 • T Yavuz, H Okutan, O Peker, M Özaydın, A Altınbaş, H Düver, A Öcal, E İbrişim. Miyokard infarktüsüne neden olan sol atrial miksomalı bir olgu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi. 2
 • H Okutan, C Savas, N Delibas. Melatonin Aortanın Oklüzyon-Reperfüzyonu Sonrasında Akciğer Hasarını Azaltır. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004, Kapadokya. Bildiri
 • H Okutan, S Savas, B Baykal, C Savas, I Büyükyavuz, U Gülsoy. Serebral Palsi' Li Çocukların İnfrrenal Abdominal Aort Çapları Normalden Daha Küçüktür. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kon
 • H Okutan, E Eroğlu, N Karahan, A Aydın, B Tunç, Ö Candır, A Kutsal. Farklı Düşük Moleküler Ağırlıklı Heparinlerin (Dalteparin,Nadroparine, Enoxaparin) ve Standart Heparinin Rat Venöz Trombozis Modelin
 • H Okutan, Ozcelik N, Yilmaz HR, Uz E. Caffeic acid phenethyl esterin (CAPE) dibetik ratların kalp dokusunda lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzimler üzerinde etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Dern
 • Cicek E, Aydin G, Akdogan M, H Okutan. İkinci Jenerasyon Ratlarda Kronik Sodıum Fluorıde Alımının Myokard Üzerine Etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004, Kapad
 • H Okutan, Aydin G, Ozcelik N. Ochratoxin A' ın Rat Kalp – Akciğeri Üzerine Toksik Etkileri ve Melatonin' in Koruyucu Rolü. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004, Kapa
 • H Okutan, Adiloğlu A, Özaydın M, Peker O. Brucella endokarditli olguda tıbbi ve cerrahi tedavi kombinasyonu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004, Kapadokya. Bildiri
 • H Okutan C Savas, IF Ozguner, Z Yonden, C Eren, N Delibas. Rat Aortasının Oklüzyon-Reperfüzyonu Sonrasında Gadolinium Chloride' ün Akciğer Hasarına Etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulus
 • İ Kiriş, H Okutan, Ç Savaş, Z Yönden, N Delibaş. Deneysel Aortik İskemi-Reperfüzyon Modelinde Renal Hasara Gadolinyum Klorürün Etkisi. II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi.
 • İ Kiriş, H Okutan, Ç Savaş, Z Yönden, N Delibaş. Gadolinyum Klorürün Ratlarda Aortik Okluzyon-Reperfüzyonun İndüklediği Miyokardial Hasara Etkisi. II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikl
 • İ Kiriş, İ Tekin, A Yeşildağ, H Vural, O Oyar, B Şirin, H Okutan, E İbrişim. Koroner Arter Bypass Cerrahisi Yapılan Hastalarda Serum Adiponektin Düzeyleri ile Karotis Arterlerde Erken Ateroskleroz Ara
 • H Düver, M Sacar, T Kurtoğlu, E Tuncay, C Tenekeci, İ Kiriş, O Peker, H Okutan, T Yavuz, A Öcal, E İbrişim. Koroner arter hastalarında plazma ve internal mamariyan arter dokusunda Homosistein düzeyler
 • İ Kiriş, İ Tekin, A Yeşildağ, O Oyar, H Okutan, E İbrişim. Koroner Arter Bypass Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Metabolik Sendrom ve Karotis İntima/Medya Kalınlığı Arasındaki İlişki. II. Kardiyoloji ve
 • Ş Gülmen, İ Kiriş, O Peker, H Okutan, T Yavuz, A Öcal, E İbrişim. Akut atreriyel tıkanıklıklarda mortalitaye eşlik eden faktörler. II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 20
 • Ş Gülmen, İ Kiriş, OPeker, T Yavuz, A Öcal, E İbrişim, H Okutan. Açık kalp cerrahsi geçiren hastalarda preoperatif EUROSCORE sistem ile mortalitenin saptanması. II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerr
 • H Okutan, İ Kiriş, Ş Gülmen, A Aydın, S Nasır. Açık kalp cerrahisinde sternal yara infeksiyonlarında VAC (Vacuum-Assisted Closure)Uygulamaları. II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler
 • İ Kiriş, S Gülmen, S Yılmaz, H Okutan. Bilateral Karotis Arter Hastalığı ve Koroner Arter Hastalığı Olan Bir Hastaya Yaklaşım: Olgu Sunumu. II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kong
 • İ Kiriş, Ş Gülmen, Ş Kapan, H Okutan, O Peker, T Yavuz, A Öcal, E İbrişim. De Vega Triküspid Annuloplasti Operasyonlarına Ait Orta Dönem Sonuçlarımız. II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yeni
 • İ Kiriş, Ş Gülmen, İ Tekin, O Peker, H Okutan, A Öcal, E İbrişim. Diabetes Mellitusun Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Erken Dönem Morbidite ve Mortaliteye Etkisi. II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler
 • İ Kiriş, A Çora, H Okutan, A Öcal, E İbrişim. Yeni Bir Sternum Kapatma Tekniği: Double-Loop. II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 20 Eylül- 24 Eylül 2006, Bodrum. Heart Su
 • İ Kiriş, İ Tekin, A Özden, H Vural, A Yeşildağ, B Şirin, H Okutan, E İbrişim. Koroner Arter Bypass Cerrahisi Yapılan Hastalarda Leptin Düzeyleri ve Karotis İntima/Medya Kalınlığı Arasındaki İlişki. II
 • M Özaydın, Ş Kapan, O Peker, N Tüzün, E Varol, A Doğan, H Okutan, T Yavuz, AS Murat, A Altınbaş, A Öcal, E İbrişim Bypas cerrahisi öncesi statin kullanımı posoperatif dönemde atriyal fibrilasyon süres
 • İ Kiriş, İ Tekin, A Yeşildağ, H Vural, O Oyar, B Şirin, H Okutan, E İbrişim. Koroner Arter Bypass Cerrahisi Yapılan Hastalarda Serum Adiponektin Düzeyleri ile Karotis Arterlerde Erken Ateroskleroz Ara
 • İ Kiriş, İ Tekin, B Ceylan, H Okutan. Renal disfonksiyon, koroner arter hastalığı ve bilateral karotis arter stenozu olan bir hastaya yaklaşım. 9. Türk kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi. 1-
 • Ş Gülmen, İ Kiriş, O Peker, H Okutan, T Yavuz, A Öcal, E İbrişim. Akut atreriyel tıkanıklıklarda mortalitaye eşlik eden faktörler. 9. Türk kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi. 1-5 Kasım 2006,
 • İ Kiriş, S Gülmen, S Yılmaz, H Okutan. Bilateral Karotis Arter Hastalığı ve Koroner Arter Hastalığı Olan Bir Hastaya Yaklaşım: Olgu Sunumu. 9. Türk kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi. 1-5 Ka
 • İ Kiriş, H Okutan, Ç Savaş, Z Yönden, N Delibaş. Deneysel Aortik İskemi-Reperfüzyon Modelinde Renal Hasara Gadolinyum Klorürün Etkisi. 9. Türk kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi. 1-5 Kasım 2
 • Ş Gülmen, İ Kiriş, O Peker, T Yavuz, A Öcal, E İbrişim, H Okutan. Açık kalp cerrahsi geçiren hastalarda preoperatif EUROSCORE sistem ile mortalitenin saptanması. 9. Türk kalp Damar Cerrahisi Derneği U
 • TT Peker, E Nayır, D Karaaslan, P Kırdemir, H Okutan. Kardiyak anestezide kısa süreli düşük doz uygulama sonrası ortaya çıkan ölümle sonuçlanan Propofol infüzyon sendromu. 9. Türk kalp Damar Cerrahisi
 • İ Kiriş, H Okutan, Ç Savaş, Z Yönden, N Delibaş. Gadolinyum Klorürün Ratlarda Aortik Okluzyon-Reperfüzyonun İndüklediği Miyokardial Hasara Etkisi. 9. Türk kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi.
 • İ Kiriş, İ Tekin, A Yeşildağ, H Vural, A Özden, B Şirin, H Okutan, E İbrişim. Koroner Arter Bypass Cerrahisi Yapılan Hastalarda Leptin Düzeyleri ve Karotis İntima/Medya Kalınlığı Arasındaki İlişki. 9.
 • İ Kiriş, İ Tekin, Ş Kapan, Ş Gülmen, H Okutan, A Öcal, E İbrişim. Koroner arter cerrahisi uygulanan hastalarda metabolik sendrom sıklığı ve klinik özellikleri. 9. Türk kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulu
 • İ Kiriş, A Çora, H Okutan, A Öcal, E İbrişim. Yeni Bir Sternum Kapatma Tekniği: Double-Loop. 9. Türk kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi. 1-5 Kasım 2006, Belek, Antalya. Göğüs, Kalp ve Damar
 • H Okutan, İ Kiriş, Ş Gülmen, A Aydın, S Nasır. Açık kalp cerrahisinde sternal yara infeksiyonlarında VAC (Vacuum-Assisted Closure)Uygulaması. 9. Türk kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi. 1-5
 • İ Kiriş, Ş Gülmen, İ Tekin, O Peker, H Okutan, A Öcal, E İbrişim. Diabetes Mellitusun Koroner Arter Bypass Cerrahisinde Erken Dönem Morbidite ve Mortaliteye Etkisi. 9. Türk kalp Damar Cerrahisi Derneğ
 • Ş Kapan, İ Kiriş, A Kılbaş, İ Altuntaş, N Karahan, H Okutan. Deneysel iskemi reperfüzyon modelinde akciğer hasarı üzerine Eritropoetinin etkisi. 22-26 Mayıs 2007, Belek, Antalya. Damar Cerrahi Dergisi
 • M Karabiga, İ Kiriş, N Yılmaz, İ Altuntaş, N Karahan, H Okutan. Aprotininin deneysel iskemi reperfüzyon modelinde böbrek hasarı üzerine etkisi. 22-26 Mayıs 2007, Belek, Antalya. Damar Cerrahi Dergisi.
 • İ Kiriş, İ Tekin, N Karahan, H Okutan. Erişkinde önkolda kavernöz hemanjiyom ve cerrahi tedavisi: Olgu sunumu. 22-26 Mayıs 2007, Belek, Antalya. Damar Cerrahi Dergisi. 2007;16: sup 1; 93.
 • Ş Gülmen, İ Kiriş, İ Barur, H Okutan. Periferik arter cerrahisi ile eş zamanlı transabdominal preperitoneal inguinal herni onarımı. 22-26 Mayıs 2007, Belek, Antalya. Damar Cerrahi Dergisi. 2007;16: su
 • İ Kiriş, Ş Gülmen, E Doğan, H Okutan. Atipik yerleşimli Hipoglossus siniri korunarak Y şeklinde patchplasti uygulanan karotis endarterektomi olgusu. 22-26 Mayıs 2007, Belek, Antalya. Damar Cerrahi Der
 • İ Kiriş, H Okutan, T Peker, M Şahin. Mitral valve replacement in a patient with hypereosinophilic syndrome and pulmonary hypertension. III. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi
 • İ Kiriş, Ş Gülmen, M Özaydın, E Doğan, A Öcal, H Okutan. Permanent pacemaker implantation concomitant with artery bypass grafting. III. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 28
 • Ş Gülmen, İ Kiriş, BG Ceylan, M Yarıktaş, H Okutan. A modified reverse J-shape sternal skin incision in the coronary artery bypass grafting concomitant with tracheostomy. III. Kardiyoloji ve Kardiyova
 • İ Kiriş, SM Aslan, Ş Gülmen, H Okutan. A new shunt method in a patch plasty operation for adult type of coarctation of aorta. III. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 28 Kası
 • Yenilikler Kongresi. 28 Kasım-2 Aralık 2007, Antalya. Heart Surgery Forum 2007;10:Sup 1:OP-206.
 • H Okutan, İ Kiriş, A Adiloğlu, Ç Savaş, N Kapucuoğlu, İ Antıntaş, O Akturk. The effect of L-Name and L-arginine on lung injury induced by abdominal aortic occlusion-reperfusion. III. Kardiyoloji ve Ka
 • İ Kiriş, Ş Kapan, A Kılbaş, N Yılmaz, İ Altıntaş, N Karahan, H Okutan. The effect of Erythropoietin on aortic ischemia-reperfusion induced renal injury in rat. III. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerr
 • Ş Gülmen, İ Kiriş, İ Barut, H Okutan. Transabdominal preperitoneal inguinal hernia repair concomitant with peripheral artery surgery. III. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi.
 • H Okutan, E Uz, HR Yılmaz, İ Kiriş, N Özçelik. Diyabetik Rat Kalbinde Melatonin' in Lipid Peroksidasyonuna Etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2008, Çeşme, İzmir.
 • H Okutan, E Uz, HR Yılmaz, İ Kiriş, N Özçelik. Diyabetik Rat Kalbinde Melatonin' in Lipid Peroksidasyonuna Etkisi. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2008, Çeşme, İzmir.
 • H Okutan. Koroner Bypass Ameliyatı İçin Yeni Bir Greft Tutucusu (2 Yıllık Deneyim). Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2008, Çeşme, İzmir. Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi
 • İ Kiriş, ş Kapan, C. Narin, M Özaydın, MC Cure, R Sütçü, H Okutan. Koroner Arter Bypass Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Sol Ventrikül Fonksiyonları, Proinflamatuar Sitokinler ve Miyokard İnfarktüsü Lok
 • Ş. Gülmen, İ Kiriş, BG Ceylan, H Okutan, E. Kuralay. Koroner Arter Bypass Operasyonu Sonrası Heparinin İndüklediği Trombositopeni: Olgu Sunumu. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi. 1
 • O. Peker, M. Özaydın, H Okutan, A. Altınbaş. Kalıcı Kalp Pili Elektroduna Bağlı Stafilokok Koagülaz Negatif Endokardit. Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği 10. Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2008, Çeşme, İ
 • H Okutan, E Uz, HR Yılmaz, İ Kiriş, N Özçelik. Melatonin does not reduce lipid peroxidation through regulation of oxidative-antioxidative status in diabetic rat heart. IV. Kardiyoloji ve Kardiyovaskül
 • H Okutan. A new graft holder for CABG (2 years experience). IV. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 28 Kasım-2 Aralık 2008, Antalya. Heart Surgery Forum 2008;11:Sup 2:S58.
 • Ş. Gülmen, İ Kiriş, o Peker, T Yavuz, H Okutan, E. İbrişim, E Kuralay. Is Crystalloid Cardioplegia a strong predictor of intraoperative hemodilution? IV. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenil
 • E Kuralay. Ş Gülmen, O Peker, İ Kiriş, H Okutan, T Yavuz, E. İbrişim. A new internal cardiac massage technique. IV. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 28 Kasım-2 Aralık 2008
 • O. Peker, M. Özaydın, H Okutan, A. Altınbaş. Pacemaker lead-associated endocarditis caused by Staphylococcus coagulase negative. IV. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 28 Ka
 • Ş. Gülmen, İ Kiriş, o Peker, T Yavuz, H Okutan, E. İbrişim, E Kuralay. Is Crystalloid Cardioplegia a strong predictor of intraoperative hemodilution? IV. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenil
 • Gulmen S, Kiriş İ, Peker O, Koçyiğit A, Okutan H, Kuralay E, Öcal A. Açık Kalp Cerrahisinde Santral Venöz Kateterizasyon; İnternal Jugular Ven ya da Supraklavikular Subklavyen Ven Yaklaşım? 14. Ulusal

ULUSLARARASI TOPLANTIDA SUNULARAK ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN BİLDİRİ

 • Ö Oto, H Okutan, K Kutluk, Ü Açıkel, E Hazan, H Çatalyürek, E Silistreli, A Kargı, S Güneri, Y Seyithanoğlu, O Ergene. Myoma and Stroke. 12th Annual Meeting of the Mediterranean Association of Cardiol
 • H Okutan, Ö Oto, N Ünal, B Uğurlu, Ü Açıkel, E Hazan, H Çatalyürek, S Güneri, A Akçoral. Postoperative Hemodynamic Measurement of Small-Sized Bileaflet Mechanical Aortic Valves and Effects on Left Ven
 • Oto Ö, Okutan H, Kutluk K, Güneri S, Açıkel Ü, Hazan E, Çatalyürek H, Sarıosmanoğlu N, Silistreli E. The left atrial myxomas and stroke. World Society of Cardio-Thoracic Surgeons, 9th World Congress,
 • T Yavuz, C Ağalar, H Okutan, O Kınay, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. A case of mitral stenosis complicated with seronegative Brucella endocarditis. International symposium on progress cardiovascular. Ro
 • Yavuz T, Öcal A, H Okutan, Nazlı C, Kınay O, Kiriş İ, İbrişim E, Kutsal A. Rapidly resolving a case of phantom tumor acut ventricular functional improving following CABG. International symposium on pr
 • A Kutsal, S Tansal, H Okutan, İ Tuncer. Primary malignant Mesenchymoma of the heart. 51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Helsinki, Finland, June 29- July 1,
 • T Yavuz, A Öcal, H Okutan, O Peker, C Nazlı, H Düver, E İbrişim, A Kutsal. Surgical Revascularized dual LAD. 51st International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Helsinki, F
 • H Okutan, T Yavuz, O Peker, C Tenekeci, H Düver, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. Outcomes of Euroscore (European System for Cardiac Operative Risk Evaluation) at operated patients in our clinic. 51 st In
 • H Okutan, T Yavuz, V Ulusan, C Tenekeci, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. The Experience of the new sternal closure technique after open heart surgery in elderly patients. 51st International Congress of t
 • H Okutan, T Yavuz, S Bilgin, H Düver, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. Congenital cleft of the anterior tricuspid leaflet in an adolescent. 51st International Congress of the European Society for Cardiova
 • H Okutan, T Yavuz, AR Çora, A Öcal, E İbrişim, A Kutsal. A surgical gauze presenting as a thrombus in right atrium following aortic valve replacement. 51st International Congress of the European Socie
 • H Okutan, T Yavuz, O Peker, A Öcal, E İbrişim, İ Kiriş, A Kutsal. Subaortic membrane in an adult patient with coronary artery disease. 51st International Congress of the European Society for Cardiovas
 • H Okutan, T Yavuz, O Kınay, H Düver, V Ulusan, A ÖcaL, E İbrişim, A Kutsal. Outcomes of open heart surgery in elderly patients. 51st International Congress of the European Society for Cardiovascular S
 • H Okutan, T Yavuz, E Eroğlu, E Özkara, İ Kiriş, A Öcal, E İbrişim, A Kargı, A Kutsal. Experimental evaluation of tissue reactivity of different suture materials (PTFE, Polyester, Polypropylene, silk)
 • H Okutan, O Peker, T Yavuz, C Tenekeci, İ Kiriş, A Öcal, E İbrişim. Our experience in surgical treatment of the acute arterial embolism and the clinical progress in these patients. 52nd International
 • H Okutan, T Yavuz, O Peker, H Düver, İ Kiriş, A Öcal, E İbrişim, T Sezer, A Kutsal. A new technique for permanent haemodialysis catheter implantation and early results. 52nd International Congress of
 • H Okutan, E Eroğlu, N Karahan, B Tunç, Ö Çandır, A Kutsal. Comparison of different low molecular weight heparins and standard heparin in a rat venous thrombosis model. 52nd International Congress of t
 • H Okutan C Savas, IF Ozguner, Z Yonden, C Eren, N Delibas. Lung injury after aortic occlusion-reperfusion İn rats: the role of gadolinium chloride. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Car
 • H Okutan, S Savas, B Baykal, C Savas, I Büyükyavuz, U Gülsoy. Diameter of the infrarenal abdominal aorta in children with cerebral palsy. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology &a
 • H Okutan, E Eroğlu, N Karahan, A Aydın, B Tunç, Ö Candır, A Kutsal. Comparison Of Different Low-Molecular-Weight Heparins (Dalteparin, Enoxaparin, Nadroparin) And Standard Heparin In A Rat Venous Thro
 • H Okutan, C Savas, N Delibas. The Antioxidant Effect of Melatonin In Lung Injury After Aortic Occlusion-Reperfusion. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology & Cardiac Surgery,
 • H Okutan, Ozcelik N, Yilmaz HR, Uz E. Effects of caffeic acid phenethyl ester (CAPE) on lipid peroxidation and antioxidant enzymes in diabetic rat heart. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association
 • H Okutan, Aydin G, Ozcelik N. Protective role of melatonin in Ochratoxin A toxicity in rat heart and lung. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology & Cardiac Surgery, Bodrum, Tu
 • Cicek E, Aydin G, Akdogan M, H Okutan. Effects Of Chronic Ingestion Of Sodium Fluoride On Myocardium In Second Generation Of Rats. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology & Car
 • K Metin, N Sariosmanoglu, H Okutan, B Ugurlu, E Hazan, O Oto. Mid term venous insufficiency in Iliofemoral thrombectomized patients. XVI. Annual Meeting Mediterranean Association of Cardiology & C
 • I Kiris, H Okutan, C Savas, Z Yonden, N Delibas. Gadolinium Chloride Attenuates Aortic Occlusion-Reperfusion-Induced Myocardial Injury in Rats. 55TH International Congress of the European Society for
 • I Kiris, S Gulmen, S Yılmaz, H Okutan. Management Of Concomitant Coronary and Bilateral Carotid Artery Disease: A Case Report. 55TH International Congress of the European Society for Cardiovascular Su
 • Kiris I, Gulmen S, Tekin I, Peker O, Okutan H, Ocal A, Ibrisim E. The Effect of Diabetes Mellitus on Short-Term Morbidity and Mortality in Coronary Artery Bypass Surgery. 55TH International Congress o
 • I Kiris, H Okutan, C Savas, Z Yonden, N Delibas. The Effect of Gadolinum Chloride on Renal Injury in the Model of Experimental Aortic Ischemia-Reperfusion. 55TH International Congress of the European
 • I Kiris, I Tekin, A Yeşildağ, H Vural, O Oyar, B Sirin, H Okutan, E İbrişim. Serum Adiponectin Levels Predict Early Atherosclerosis In Carotid Arteries In Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Gr
 • I Kiris, I Tekin, A Özden, H Vural, A Yeşildağ, B Sirin, H Okutan, E İbrişim. Serum Leptin Levels Predict Carotid Intima/Media Thickness In Patients Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery. 55TH Int
 • I Kiris, S Kapan, C Narin, M Özaydın, MC Cure, R Sütçü, H Okutan. The Relation Between Left Ventricular Functions, Proinflammatory Cytokines Of Myocardial Infarction In Patients Undergoing Coronary Ar
 • I Kiris, Ş Gülmen, E. Doğan, H Okutan. Y-shaped patchplasty and avoidance of surgical trauma to atypically placed hypoglossus during carotid artery endarterectomy: a case report. 57TH International Co
 • H Okutan, I Kiris, AK Adiloğlu, C Savaş, N Kapucuoğlu, İ Altuntaş, O Akturk. The effect of Nomega-nitro-L-arginine methyl ester and L-arginine on lung injury induced by abdominal aortic occlusion-repe
 • I Kiris, Ş Gülmen, SM Aslan, H Okutan. A new shunt method in a patch plasty operation for adult type of coarctaion of aorta. 57TH International Congress of the European Society for Cardiovascular Surg
 • I Kiris, H Okutan, T Peker, SM Aslan, M Şahin. S Bircan. Mitral valve replacement in a patient with idiopathic hypereosinophilic syndrome and pulmonary arterial hypertension. 57TH International Congre
 • I Kiris, S Kapan, A Kılbaş, N Yilmaz, İ Altuntaş, N Karahan, H Okutan. The protective effect of erythropoietin on renal injury induced by abdominal aortic-Ischemia-Reperfusion in rats. 57TH Internatio
 • Ş Gülmen, I Kiris, BG Ceylan, H Okutan, E. Kuralay. Heparin-Induced Thyrombocytopenia After Coronary Artery Bypass Operation: A case report. 58TH International Congress of the European Society for Car
 • Ş Gülmen, I Kiris, BG Ceylan, BG Ceylan, H Okutan. A modified ‘reversed-J-shaped' sternal skin incision in a patient who underwent coronary artery bypass operation concomitant with tracheostomy. 58TH
 • Ş Gülmen, E Doğan, I Kiris, M Özaydın, H Okutan. Type B Aortic Dissection Associated with coarctation of the aorta. 59TH International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, İzmi
 • Ş Gülmen, I Kiris, O Peker, A Koçyiğit, H Okutan, E. Kuralay, A Öcal. Central Venous Catheterization in open heart surgery; internal juguler vein or supraclavicular subclavian vein approach? 59TH Inte
 • Ş Gülmen, I Kiris, E Doğan, M Etli, H Okutan. Intraoperatively diagnosed thrombosed popliteal artery aneursym: case report. 59TH International Congress of the European Society for Cardiovascular Surge
 • Ş Gülmen, I Kiris, O Peker, T Yavuz, H Okutan, E. Kuralay, A Öcal. The effect of posterior pericardiotomy on postoperative rhytm problems in coronary bypass surgery. 59TH International Congress of the

YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN DOKTORA TEZİ

 • APROTİNİN'İN DENEYSEL AORTİK İSKEMİ REPERFÜZYON MODELİNDE BÖBREK HASARI ÜZERİNE ETKİSİ (Dr. Murat Karabiga Uzmanlık tezi)
 • DENEYSEL AORTİK İSKEMİ REPERFÜZYON MODELİNDE AKCİĞER HASARI ÜZERİNE ERİTROPOETİN'İN ETKİSİ (Dr. Şahin KAPAN Uzmanlık Tezi)
 • ULUSLARARASI SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK
 • Oturum Başkanı: 14. International Congress on Cardiovascular Pharmacotherapy. 29 Nov 2007. Antalya.
 • Oturum Başkanı: Update CCVS Nov 28th- Dec 2nd, 2008, Antalya. Technical Advances in Cardiac Surgery.
 • Davetli konuşmacı: New Insights in the development and natural history of uncomplicated type B dissection. 58TH International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Warsaw, Polan
 • Davetli Konuşmacı: HOW FAR NEW SURGICAL DEVICES MAKE OUR SURGICAL TECHNIQUES? 5th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 24 April 2009 Antalya.
 • Chairmen: Endoscopic Vessel HArvesting Hands On Wet Lab Course. 59TH International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery, Çeşme,İzmir.

ULUSLARARASI SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

ULUSAL SEMPOZYUM, KONGRE, KURS (WORKSHOP) DÜZENLENMESİ GİBİ ETKİNLİKLERDE GÖREV ALMAK

 • İzmir ve çevresini kapsayan aylık Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi-Kardiyoloji toplantılarının düzenlenmesinde görev almıştır (1995-2000).
 • 6-7 Aralık 1995 Tarihinde yapılan “I. Çocuk ve Erişkinlerde Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Yenilikler” adlı İnteraktif Mezuniyet Sonrası Eğitim Sempozyumu düzenlenmesinde gör
 • 9-10 Aralık 1996 Tarihinde yapılan “II. Çocuk ve Erişkinlerde Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Yenilikler” adlı İnteraktif Mezuniyet Sonrası Eğitim Sempozyumu düzenlenmesinde g
 • 27-28 Kasım 1997 Tarihinde yapılan “III. Çocuk ve Erişkinlerde Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Yenilikler” adlı İnteraktif Mezuniyet Sonrası Eğitim Sempozyumu düzenlenmesinde
 • 17-18 Aralık 1998 Tarihinde yapılan “IV. Çocuk ve Erişkinlerde Göğüs, Kalp ve Damar Hastalıklarının Tanı ve Tedavisinde Yenilikler” adlı İnteraktif Mezuniyet Sonrası Eğitim Sempozyumu düzenlenmesinde
 • 3 Şubat 1998 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenen “Vasküler Cerrahide yenilikler ve Biyoprotez Kullanımı” konulu Çalıştayın düzenlenmesinde görev almıştır.
 • International workshop on the intraducation of efficient teaching method and alternatives to the use of animal into Turkish higher education.24-25 Eylül 2004. SDÜ kampüsü, Isparta.
 • Oturum Başkanlığı (Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği VIII. Ulusal Kongresi. 1-5 Eylül 2004, Kapadokya.)
 • Oturum Başkanlığı (9. Türk kalp Damar Cerrahisi Derneği Ulusal Kongresi. 1-5 Kasım 2006, Belek, Antalya)
 • Oturum Başkanlığı (II. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 20 Eylül- 24 Eylül 2006, Bodrum.)
 • Oturum Başkanlığı. (III. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 28 Kasım-2 Aralık 2007, Antalya.)
 • Oturum Başkanı: Kardiyologlar ve Kalp Cerrahaları İçin Dopler Kursu. III. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 28 Kasım-2 Aralık 2007, Antalya.
 • Oturum Başkanı: Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Antalya Kalp Damar Cerrahisi Günleri X. 13 Mart 2009. Antalya.
 • Oturum Başkanlığı: Vasküler Girişimsel Radyoloji Sempozyumu, Türk Girişimsel Radyoloji Derneği, 2 Ekim 2009 Isparta
 • Oturum Başkanlığı: 5. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisinde Yenilikler Kongresi. 24 Eylül 2009 Antalya
 • Oturum Başkanlığı:VI. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 15–18 Nisan 2010.İzmir.

FAYDALI MODEL

 • KORONER ARTER BAYPAS AMELİYATI İÇİN GREFT TUTUCUSU (T.C. Türk Patent Enstitüsü. 18-10-2006. B.14.1.TPE.0.07.01.01-2006/01835)
 • ALET TUTMAK İÇİN BÜKÜLEBİLİR CERRAHİ KOL (T.C. Türk Patent Enstitüsü. 31-10-2007. B.14.1.TPE.0.10.01-2007/04567 )
 • KALP AMELİYATLARI İÇİN RAYLI STERNUM EKARTÖRÜ(T.C.Türk Patent Enstitüsü, 20.11.2009-B.14.1.TPE.0.10.01-2009/08840)
 • asdasd sadsdsa sa

KİŞİSEL WEB SAYFASI

 • www.huseyinokutan.net
 • MERKEZ MÜDÜR YARDIMCILIĞI, BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCILIĞI, ANABİLİM/ANASANAT DALI BAŞKANLIĞI

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARINDA VE BU KURUM YADA KURULUŞLARININ OLUŞTURDUĞU KOMİSYONLARDA; ÜNİVERSİTE ORGANLARINDA YADA REKTÖRLÜKÇE KURULAN KOMİSYONLARDA GÖREV

 • Tıp fakültesi yönetim kurulu Doçent temsilcisi
 • Tıp fakültesi fakülte kurulu Doçent temsilcisi

ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ; BİLİMSEL, MESLEKİ, SOSYAL, KÜLTÜREL VE EKONOMİK KURUM VE KURULUŞLARIN YÖNETİMLERİNDE, KURULLARINDA, KOMİSYON YADA KOMİTELERİNDE GÖREV

 • (Avrupa kardiyoloji derneği, kardiyovasküler cerrahi alt çalışma grubu üyeliği) Working Group On Cardiovascular Surgery Of The European Society Of Cardiology WG-25.

ÜYE OLUNAN BİLİMSEL KURULUŞ

 • Türk Tabipler Birliği
 • Pediatrik Kardiyoloji Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Toraks Derneği
 • Fleboloji Derneği
 • Türk Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
 • Vasküler Cerrahi Derneği
 • The European Association for Cardiothoracic Surgery
 • The European Society for Cardiovascular Surgery
 • European Society of Cardiology

ALANI İLE İLGİLİ OLARAK PANEL, KONFERANS, SEMİNER, AÇIK OTURUM VE SÖYLEŞİ GİBİ ETKİNLİKLERDE KONUŞMACI YADA PANELİST OLARAK GÖREV YAPMAK

DİĞER BİLİMSEL VEYA MESLEKİ HAKEMLİ DERGİLERDE HAKEMLİK

HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALEHAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP, TARTIŞMA, VAKA TAKDİMİ VE ÖZET TÜRÜNDEN YAYINLAR DIŞINDAKİ MAKALEHAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TEKNİK NOT, EDİTÖRE MEKTUP