BY PASS NEDİR? BYPASS AMELİYATI KAÇ SAAT SÜRER? SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? ANTALYA

PROF. DR. HÜSEYİN OKUTAN

Bypass Nedir? Kimlere Uygulanır? Antalya

By pass Nedir? Bypass Ameliyatı Kimlere Uygulanır? Antalya

By pass'ın kelime anlamı köprüleme olarak tanımlanabilir. By pass ameliyatı, vücudumuzdaki atardamarları tıkayıcı hastalıklarda uygulanan cerrahi tedavi yöntemine ilişkin genel bir adlandırmadır. Yani belli bir bölgesinde daralma yahut tıkanma meydana gelmiş olan ve dolayısı ile beslediği bölgeye yeterli kanı taşıyamayan bir atardamarda, tıkalı bölgenin ilerisine vücudun başka bir bölgesinden hazırlanan damar vasıtası ile köprü oluşturularak kan ihtiyacının karşılanmasıdır.

Kalbi besleyen atardamarlara “koroner damar”, bunların daralması veya tıkanması durumda yapılan cerrahi girişime de “Koroner By-pass ameliyatı” adı verilmektedir. Günümüzde koroner damar hastalıklarının görülme sıklığına paralel olarak çok sayıda ve yaygın biçimde uygulanan bu ameliyatlardan ötürü “bypass ameliyatı” denilince toplumumuzda akla koroner damarlara yönelik cerrahi girişim gelmektedir. Baypass ameliyatının Antalya'da Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Okutan tarafından yapılmasını isteyen hastalarımız, detaylı bilgi için iletişim kurabilirler.

Bypass Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Bypass ameliyatının süresi gerçekleştirilen ameliyatın şekline, yapılacak bypass sayısına, aynı seansta kalbe yönelik diğer bir cerrahi girişimin bulunup bulunmamasına ve daha önce herhangi bir kalp ameliyatı geçirmiş olup olmamasına göre değişmektedir.

Hangi Damarlara Bypass Ameliyatı Uygulanır?

Kalbi, üç adet koroner damar ve bunlardan çıkan yan dallar beslemektedir. Bu damarların yan dal sayıları, çapları ve besledikleri alanların genişlikleri kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Koroner damarların çapları insan kalbinde genellikle 1 ila 2,5 mm. arasındadır. Koroner anjiyografide tespit edilen hasta damar sayısına göre genel olarak 1 mm. üzerinde çapa sahip damarların hepsine bypass ameliyatı yapılmaktadır.

Bypass Ameliyatında Hangi Greftler Kullanılır?

Bypass ameliyatında kullanılan greftler esas olarak iki farklı özellikte olup bunlardan biri atardamar diğeri ise toplardamar karakterindedir. Atardamar olarak “sağ ve sol meme atardamarları, sağ veya sol kol atardamarı” günümüzde en sık kullanılan greftlerdir. Toplardamar olarak kullanılan greftler ise her iki bacaktan da hazırlanabilir. Bypass ameliyatında greft seçimi hastanın yaşına, koroner damarların kişiye göre değişebilen anatomik durumuna, eşlik eden diğer hastalıkların mevcudiyetine, yapılacak by-pass sayısına göre değişmektedir. Son yıllarda özellikle 60 yaş altındaki hasta gruplarında sadece atardamar kullanımı tercih edilirken, bu yaş grubunun üzerindeki hastalarda genellikle atardamar ve toplardamar greftleri birlikte (yapılacak bypass sayısına bağlı olarak) kullanılmaktadır.