KORONER BYPASS AMELİYATI OLACAK HASTALARIN BİLMESİ GEREKENLER

PROF. DR. HÜSEYİN OKUTAN

Medical Park Kalp Hastanesi Direktörü Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Okutan koroner baypas ameliyatı ile ilgili bilgiler verdi. Medical Park Kalp Hastanesi Direktörü Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Okutan, koroner baypas ameliyatı olması gereken hastaları iki gruba ayırmak gerektiğini belirte. Birinci grup hastaların yakınmaları nedeniyle kalp anjiyosu olan ve koroner baypas ameliyatı önerilen hastalar olduğunu kaydeden Prof.Dr.Okutan, “Bu hasta grubu, önerilen ameliyat konusunda ayrıntılı bilgi alabilecek ve ameliyat olacağı merkezi, dolayısı ile ameliyat olacağı hekimi de seçebilecek zamana sahiptir” dedi. İkinci grup hastaların ise ani gelişen bir kalp krizi ile hastaneye kaldırılıp acil müdahale edilen hastalar olduğunu anlatan Prof. Dr. Hüseyin Okutan, “Bu hastalara yapılan kalp anjiyosu sonrası koroner baypas ameliyatı önerildiğinde düşünmek ve karar vermek için hastanın ve ailenin daha kısıtlı bir zamanı vardır.

Koroner Bypass Ameliyatı Olacak Hastaların Bilmesi Gerekenler, Antalya

Hastanın ve ailenin ameliyata hazırlanması, sürecin farkında olmaları, hastanın ameliyat sonrası eski yaşamına dönmesi açısından oldukça önemlidir” diye konuştu. HASTA AMELİYATA PSİKOLOJİK OLARAK İYİ HAZIRLANMIŞ OLUR İdeal olan her iki hasta grubunda da hekimin hastaya yeterli zaman ayırarak durumunun anlatılması, varsa sorularına cevap verilerek endişelerinin giderilmesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hüseyin Okutan, şunları söyledi: “Bu şansa sahip olan bir hasta ameliyata psikolojik olarak daha iyi hazırlanmış olur. İlaveten, ameliyattan sonraki dönemde hastanın ne zaman yürüyebileceği, fiziksel aktivitelerinde bir kısıtlama olup olmayacağı, yaşam tarzında bir değişiklik olup olmayacağı konusunda aydınlatılmalıdır. Ameliyat önerilen hastanın ameliyata alınması süreci birkaç saatten birkaç güne kadar değişebilir. Bu dönem her hasta için farklı olduğundan bu sürenin doğru kullanılması gerekir. Ek bir sorun olmayan hastalar ameliyattan sonraki ilk 24 saat içinde yürütülmekte ve ağızdan beslenmeye başlanmaktadır. Sıklıkla bir ya da iki gün içinde hasta yoğun bakım servisinden odasına alınmaktadır. Odasında daha serbest hareket edebilen hastanın yine ek sorun olmadığı zaman 5'inci gün evine taburcu edilir.” YILDA 2 KEZ KONTROL Hastanın ameliyattan sonraki 6 haftalık dönemini, istirahat ve rutin hayatına geri dönüş için hazırlık dönemi olarak adlandırıldığını belirten Prof. Dr. Hüseyin Okutan, “Bu dönemde yara iyileşmesine zarar verecek ağır egzersizler ve fiziksel aktiviteler önerilmez. Ameliyat sonrası tıbbi kontroller hekimin isteğine göre de değişmek üzere 1'inci hafta, 2'inci hafta, 1'inci ay, 3'üncü ay ve 6'ncı aylarda yapılabilmektedir. Koroner bypass ameliyatı olmuş hastalarda her şey yolunda gitse bile yılda en az 2 kez kontrol yapılması uygun olur. Bir sonraki buluşmamızda koroner baypas ameliyatı sonrası günlük yaşam, yaşam tarzımızda yapılacak değişiklikler, egzersiz planı konusunu işleyeceğiz” diye konuştu.

Koroner Bypass Ameliyatı Olacak Hastalara Tavsiyeler, Antalya